• Huishoudelijke regels en Gedragcodes


  Verkoop en Gebruik van alcohol alleen in het clubgebouw, dus langs de lijn en in de kleedlokalen geen alcohol.

  Frisdranken mag wel maar niet in flessen en blikken maar in bekers. De KNVB stuurt waarnemers op pad om de ordemaatregel te controleren.
  Als blijkt dat de ordemaatregel meerdere keren niet wordt nagekomen, kan uiteindelijk winstpunten voor het eerste elftal worden gebracht. Samen zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid rond de wedstrijden. Zelf meegebrachte drank op het complex is niet toegestaan.
  Niet parkeren aan de kant van de huizen. Geen overlast op de parkeerplaats. Geen blikken, bekers enz. achterlaten op de parkeerplaats.
  Voetbalschoenen niet tegen de kleedlokalen zowel binnen als buiten uitkloppen.

  Algemene gedragscodes

  Er zijn normen die voor iedereen gelden.
  Zij zijn:
  • Respecteer de regels van je sport.
  • Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport.
  • Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
  • Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport.
  • Samen staan voor een faire sport.
  • Specifieke gedragscodes
  Sporters
   
  Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
  Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
  Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters. Als zij niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later, niet alleen met je eigen teamleden, en probeer er verbetering in te brengen.
  Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
  Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
   
  Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
  Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten .Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

  Trainers

  Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander. Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen.

  Toeschouwers (als lid bij andere wedstrijden )

  Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials. Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of andere deelnemers aan een wedstrijd. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn. Veroordeel elk gebruik van geweld. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.
   
  Preventie sportblessures

  Sporten heeft een positief effect op de gezondheid. Helaas gaat dit ook gepaard met blessures. Een aantal blessures kan echter vrij eenvoudig worden voorkomen door:
  • Een juiste warming-up
  • Goede sportmaterialen, zoals scheenbeschermers
  • Spelen volgens de regels
  • Sportiviteit en respect ( zowel binnen als buiten het veld)
  Scheidsrechter vriend of vijand
   
  Voor een recht geaard sporter is deze vraag overbodig. Natuurlijk is de scheidsrechter je vriend, want zonder hem kan je niet spelen. Een wedstrijd zonder scheidrechter wordt een janboel. Maar niet alleen de scheidsrechter moet je vriend zijn , doch ook de tegenpartij. Heb je er wel eens aangedacht dat je zonder tegenpartij niet kan spelen.
   
  Rookafspraken
   
  Geen verkoop van tabaksproducten
  Rookverbod in: Kantine, kleedkamers, toiletten, keukens en vergaderruimte.