• Historie van de vereniging

  Oorsprong 1920

  In het jaar 1920 werd in de Afrikaanderbuurt de RVV F.S.V. opgericht door enige jongelui uit de alom bekende Afrikaanderbuurt. Voor ons is als oprichter bekend, de heer Jan Oudijk, en verder H.Zijlmans, A.H. Gelens, de gebroeders C.J. en L.M. v.d. Kemp, waarvan de laatste actief was in diverse commissies, maar vooral voor de jeugd was hij dag en nacht in de weer, en B.Naaktgeboren. Verschillende namen zijn onbekend, want van de jaren voor de fusie met Pretoria weten wij weinig af, de gegevens ontbreken ons.

  1931

  Op 8 april 1931 is de RVV Celeritas opgericht, en in juni 1931 moest na toetreding tot de R.V.B. de naam worden veranderd. Zij werd Pretoria.

 • 1938

  Op 30 juni 1938 werd besloten tot een fusie en zo kwam de vereniging F.S.V.-Pretoria tot stand met oprichtingsdatum 8 april 1920.

  1986

  Op 30 juni 1986 werd besloten tot een fusie met de vereniging FC Rotterdam, zo kwam de vereniging FC Pretoria Rotterdam tot stand.