• Contributie

  Contributie voor het seizoen 2022-2023

  Senioren 200 euro

  Junior 95 euro

  Niet spelend lid 95 euro

  Bij voorkeur in 1 maal te voldoen of in 2 maal uiterlijk het restant voor 28 februari te voldoen.

   

  Wij verzoeken bij voorkeur per bank te betalen op rekeningnummer NL 21 INGB 000067775