• Corona

  Overlast
  Helaas merken we dat, ondanks het afsluiten van de sportcomplexen, de sportvelden soms alsnog worden betreden. Dit betreft vaak jongeren (vaak niet-leden) die zichzelf toegang verschaffen door over hekken te klimmen. Dit is uiteraard om meerdere redenen geen gewenste situatie. Belangrijkste argument hiervoor is dat het uitvoeren van groepsactiviteiten niet meehelpt in het bestrijden van corona.
  Wat nu?
  Wij begrijpen dat jullie op deze illegale toetreding van de sportcomplexen weinig tot geen toezicht kunnen houden. Het hek sluiten is het minimale – en tegelijkertijd ook het maximale – wat jullie kunnen doen. Ook wij als Sportbedrijf zijn niet uitgerust om toezicht te houden. Daarvoor staan wij in contact met de “directie veilig” van de stad Rotterdam. Uit dit contact proberen wij gerealiseerd te krijgen dat er extra toezicht komt op groepsactiviteiten op de buitensportcomplexen. Deze mogelijkheid tot extra toezicht wordt nog onderzocht.
  Meld illegale activiteiten
  Daarnaast heeft directie veilig aangegeven dat er bij constatering van “inklimmen en samenkomen van grote groepen” direct de politie kan worden gebeld. Wij vragen jullie dan ook om bij constatering van dit soort activiteiten direct te bellen (0900-8844). Daarnaast vragen we jullie om vandalisme en schades aan ons te rapporteren, zodat we goed kunnen bijhouden wat er overal gebeurt.
  Informeer je leden
  Als laatst de vraag om bovenstaande tekst ook actief te communiceren via jullie eigen communicatiekanalen, zodat in elk geval de leden geïnformeerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan berichtgeving op je website en/of een directe mail of bericht via Sportlink.
  Checklist maatregelen Corona op een rijtje
   Hekken afsluiten
   Alle verplaatsbare doelen vastleggen aan de ketting
   Voorkom vandalisme en verwijder ook overige losstaande objecten (zoals kliko’s e.d.)
   Kantine / opstallen niet betreden
   Geen activiteiten voor leden organiseren
   Constatering illegale toetreding? Bel de politie en meld dit bij het Sportbedrijf
   Op website, via mail of Sportlink info delen over melding maken bij illegale betreding
  Bovenstaande geldt in ieder geval tot 6 april.