Welkom‎ > ‎

Reglement en Gedragscodes

Bij FC Pretoria Rotterdam is het heel belangrijk dat iedereen weet wat wel en wat niet mag en dat iedereen zich daar ook naar gedraagt.
Alleen dan is het mogelijk een vereniging draaiend te houden op een manier waar alle leden zich kunnen vinden. Hier staan de regels opgesomd waar alle leden zich aan zullen moeten houden.
Je ziet dat de regels helemaal niet zo ingewikkeld in elkaar steken. Het gaat er vooral om dat je geen dingen doet, waarvan je het zelf niet leuk zou vinden als ze jou zouden overkomen. Het is wel zaak dat iedereen zich er aan houdt. Leden die zich niet aan de regels houden kunnen rekenen op passende maatregelen met als uiterste mogelijkheid dat het lidmaatschap wordt beëindigd.

Algemeen:
 • Nederlands is de voertaal
 • De contributie moet geheel of deels conform de contributieregeling zijn betaald
 • Bij vernieling van bezittingen van de vereniging volgt de rekening en wordt zo nodig de politie ingeschakeld.
 • Bij onoorbaar gedrag, zoals diefstal, bedreiging, mishandeling en wapenbezit zal de politie worden ingeschakeld.
Op en rond het veld:
 • Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent.
 • Bij verhindering meldt je netjes op tijd af, bij de leider,trainer, secretaris of aanvoerder.
 • Zorg ervoor dat je spullen in orde zijn.
 • Toon respect voor de leiders en scheidsrechters
 • Speel sportief en eerlijk, aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter tijdens het spel.
 • Toon respect voor medespelers en tegenstanders.
 • Toon respect voor toeschouwers.
 • Toon respect voor alle mensen, die het werk binnen de vereniging doen. Zij maken het samen met u namelijk mogelijk dat iedereen plezier beleeft aan het voetballen.
 • Let op je taalgebruik. Het gebruik van grove taal of het roepen van ernstige ziektes hoort niet op het voetbalveld.
 • Realiseert u dat u als trainer/leider een voorbeeldfunctie heeft.
 • Zorg dat u als trainer of leider op tijd aanwezig bent, dit verwacht u immers ook van uw spelers.
 • Kosten van gele en rode kaarten zijn voor rekening van de desbetreffende speler(s).
 • Zorg ervoor dat al het materiaal na wedstrijden en trainingen terug komt op de daarvoor bestemde plaats. En ruim alles netjes op, dus afval in de afvalbak.
 • Na de wedstrijd of training neem je een douche.
 • Ruim na gebruik de kleedlokaal op.
In en rond de kantine: 
 • Parkeer je auto, motor of scooter op de parkeerplaats
 • Zet je tas zo mogelijk buiten, maar niet in de kantine.
 • Toon respect voor het kantinepersoneel.
 • Houd je aan de regels van de kantine. (zie aparte bijlage)
 • Breng lege flessen, glazen etc. terug naar de bar.
 • Kom niet in ruimten waar je niets te zoeken hebt.
 • De kantine is geen speeltuin.
 • Gebruik het toilet waarvoor het bestemd is en laat het proper achter.