Welkom‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Tuchtrechtelijke mededelingen

Geplaatst 5 aug. 2014 01:11 door Gabriel Flipse   [ 7 aug. 2014 00:02 bijgewerkt ]
Per 1 juli 2014 kent tuchtzaken amateurvoetbal drie wezenlijke veranderingen. Een daarvan heeft betrekking op het informeren over tuchtrechtelijke beslissingen aan leden van verenigingen, dat voortaan (alleen) per e-mail verloopt. Let op: hierbij is het aan de verenigingen om de e-mail adressen van haar leden te (laten) registreren. Tot nu toe ontvangt de betrokkene per post en diens vereniging digitaal het bericht van een tuchtrechtelijke mededeling. Per seizoen 2014/2015 ontvangt de vereniging de mededeling nog altijd digitaal, maar wordt het individuele lid niet meer per post maar per e-mail geïnformeerd.
Het is een recht om als individueel lid rechtstreeks geïnformeerd te worden over een tuchtrechtelijke beslissing, maar dit recht vervalt als er geen correct e-mailadres is aangeleverd. De reglementen worden hier per 1 juli ook op aangepast. Als het e-mailadres ontbreekt, ontvangt alleen de vereniging de mededeling en moet zij de inhoud van dit bericht tijdig doorgeven aan het individuele lid. Het is dus in het belang van de vereniging om de e-mailadressen van haar leden in Sportlink Club te registreren. Het is voor verenigingen om meerdere redenen van groot belang om voor aanvang van het seizoen de e-mailadressen van al hun leden te registreren. Dit voorkomt dat de vereniging haar leden gedurende het seizoen constant zelf moet informeren over lopende tuchtzaken. Bovendien verkleint dit de kans dat het lid niet tijdig wordt geïnformeerd en daardoor mogelijk een tuchtrechtelijke mededeling negeert. Dit laatste kan leiden tot nieuwe tuchtrechtelijk consequenties, bijvoorbeeld als een speler ongerechtigd heeft deelgenomen aan een wedstrijd waarvoor hij is uitgesloten.

Uitbreiding van het schikkingsvoorstel is een tweede verandering, voortaan komt ook een aantal verenigingsstraffen hiervoor in aanmerking.Het gaat om verenigingsstraffen voor deze overtredingen 
- het niet opkomen van een elftal / het niet spelen van een wedstrijd.
- het niet uitspelen van een wedstrijd wegens onvoldoende spelers
- overtreden van de ordemaatregelen
- onbevoegd trainen
- en het (laten) functioneren van een niet lid van de KNVB 
Sinds 2010/11 kan de tuchtcommissie bij een directe rode kaart voor een speler of het wegzenden van de trainer een schikkingsvoorstel aanbieden. Als de betrokkene het voorstel accepteert, is de straf onherroepelijk.In 90 procent van de gevallen wordt het schikkingsvoorstel al als "aantrekkelijk"ervaren en direct geaccepteerd.
Bestuurders, spelers en scheidsrechters ervaren de heldere strafmaat als eerlijk, en (ook) verenigingen krijgen de keuze om een veelal lagere straf te accepteren. Daarnaast is er minder administratie - en daarmee meer efficiency en lager kosten - voor alle betrokken partijen. Zo is het opstellen en behandelen van een schriftelijk verweer bij accepteren van het voorstel niet meer nodig. Vanzelfsprekend kan een vereniging ook niet akkoord gaan met het schikkingsvoorstel. In dat geval moet zij binnen drie werkdagen een verweerschrift indienen. Vervolgens vraagt de afdeling tuchtzaken rapportages op van de betrokken partijen. 

Herziening van het aantal strafcodes is een derde verandering. Tot dusver kunnen scheidsrechters bij het invullen van het wedstrijdformulier kiezen uit 46 strafcodes: twintig voor gele kaarten en 26 voor rode kaarten. Vanaf 2014/15 gaat het aantal naar acht. Alle gele kaarten worden ondergebracht in een strafcode, voor de directe rode kaarten bestaan vanaf het nieuwe seizoen nog maar 6 codes. In aanvulling hierop zijn er(gesloten), eenvoudig in te vullen specificatievragen, waarna er een doorgaans voldoende helder beeld ontstaat van de bijbehorende overtreding. Hierdoor worden er voor de meeste overtredingen geen aanvullende rapportages van (assistent-) scheidsrechters meer verlangd
Bovendien sluiten de benamingen van de nieuwe strafcodes bter aan bij het herkenbare (spelregel)taalgebruik uit het spelregelboek. De vereenvoudigingen maken het voor scheidsrechters sneller en makkelijker om op het digitale wedstrijdformulier (DWF) de juiste strafcodes in te vullen.De acht codes zijn als volgt:
gele kaart (strafcode 1)
voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke scoringskans (strafcode 2)
ernstig gemeen spel (tijdens een duel met de bal, strafcode 3)
gewelddadige handeling ( buiten een duel om de bal, strafcode 4)
beledigen (strafcode 5)
bedreigen (strafcode 6)
spuwen (strafcode 7)
overige overtredingen begaan door teamofficials(trainer, leider, verzorger, etc.) strafcode 8


Comments