Welkom‎ > ‎

Nieuws

AVG

Geplaatst 6 jun. 2018 12:55 door Gabriel Flipse


Speeldagenkalender 2017-2018

Geplaatst 14 jun. 2017 09:31 door Gabriel Flipse


Parkeren op de Schulpweg

Geplaatst 5 mei 2017 06:53 door Gabriel Flipse

Op zondag 30 april 2017 was het dusdanig druk , dat er geen parkeerplaatsen waren. De auto's werden aan de zijde van de huizen gezet, echter daar is een parkeerverbod.
Mensen aan deze zijde hebben de politie gebeld. Inmiddels hebben we een gesprek gehad met de wijkagente. Zij heeft aangegeven om te handhaven. Dat wil zeggen bekeuren, kosten 80 euro. Dus  let op. Ook gaan we met de Gemeente in onderhoud voor meer parkeerplaatsen. 

Speeldagenkalender seizoen 2016-2017

Geplaatst 25 mei 2016 00:22 door Gabriel Flipse   [ 25 mei 2016 00:23 bijgewerkt ]

Zie bijgaand bestand

EB komt per 1 juli 2016 naar de Schulpweg

Geplaatst 5 mei 2016 13:20 door Gabriel Flipse   [ 31 mei 2016 09:09 bijgewerkt ]

Egelantier Boys verhuist naar de Schulpweg

Na een aantal gesprekken tussen de gemeente, Rotterdam Sportsupport en voetbalclubs
Pretoria en Egelantier Boys, is de kogel door de kerk. Vanaf komend seizoen spelen de
Egelantier Boys de thuiswedstrijden op sportpark Schulpweg aan de Schulpweg 195 te
Rotterdam.

Nadat afgelopen woensdag tijdens de ingelaste ledenvergadering de leden op de hoogte
gebracht zijn van de afspraken die het bestuur met Pretoria gemaakt heeft, konden de leden
vragen stellen en uiteindelijk wel of geen toestemming geven voor het ondertekenen van het
contract. De leden waren heel positief en hebben toestemming gegeven aan het bestuur om het
contract te tekenen, afgelopen donderdag zijn de contracten ook gelijk getekend.

Egelantier Boys heeft in de afgelopen periode meerdere gesprekken gehad met verschillende
verenigingen, er zijn verschillende opties en mogelijkheden besproken. Het beste gevoel
vanaf het begin was met Pretoria, na de eerste kennismaking zijn de verenigingen naast elkaar
gaan zitten in plaats van tegenover elkaar en samen aan de beste oplossing gewerkt die goed
is voor beide verenigingen.

Er is heel veel vertrouwen naar elkaar toe en naar de toekomst, dit was ook voor de Egelantier
Boys een heel belangrijk punt om naar een lange termijn oplossing te werken in plaats van
een korte periode ergens te gaan zitten.

Egelantier Boys zal gebruik maken van de kantine van Pretoria en beide clubs zullen ook de
velden en kleedkamers gaan delen. Er zullen meerdere verbouwingen plaatsvinden op het
complex van Pretoria en zullen er twee extra kleedkamers geplaatst worden

Voor beide clubs biedt deze samenwerking voordelen. De velden en andere faciliteiten zullen
beter benut worden. Dit betekent ook dat de Egelantier Boys het 60 jarig bestaan volgend jaar
op de Schulpweg groots zal vieren.

Wijziging contributie-inning

Geplaatst 5 mei 2016 10:43 door Gabriel Flipse   [ 5 mei 2016 10:55 bijgewerkt ]

Voor de inning van de contributie zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect.
ClubCollect zal namens de vereniging naar ieder lid een e-mail, SMS of brief verzenden met het verzoek de contributie te voldoen. In deze berichten is een link opgenomen. Via deze link kunt u de betaling per automatische incasso of via iDEAL voldoen. Hierbij kunt u aangeven deze betaling in één keer te voldoen of in termijnen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht). Voor de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. Indien u heeft gekozen voor betaling in termijnen dan krijgt u voor elke vervaldatum een herinnering per e-mail, SMS of brief.

Indien de club nog niet beschikt over uw (juiste) telefoonnummer en/of e-mailadres dan zult u binnenkort een brief ontvangen met een inlogcode voor een beveiligde webpagina waar u deze gegevens kunt invullen. U kunt de juiste gegevens uiteraard ook persoonlijk doorgeven aan de penningmeester/ledenadministrateur of via http://www.clubcollect.com/goede-start
Meer informatie over de werkwijze van ClubCollect kunt u vinden op www.clubcollect.com.

Contributie betaling 2016-2017

Geplaatst 5 feb. 2016 10:31 door Gabriel Flipse   [ 5 mei 2016 10:29 bijgewerkt ]

Beste clubleden,

Ongetwijfeld hebben jullie ervaren dat de club volop in beweging is. Er wordt een aantal slagen
gemaakt om de club professioneler te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de
contributie. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we
graag verbeteren. Daarom zal vanaf komend jaar de inning worden uitbesteed aan ClubCollect,
een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid:
ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de
club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen
voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen
wordt een klein bedrag in rekening gebracht).

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over.
ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat
de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden
verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina
van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook
kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via
automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.
Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor
worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester,
voor ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het
lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor
de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten
onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop
vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de
contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële
doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester/
ledenadministrateur. Voor meer informatie over ClubCollect verwijs ik u graag naar de website

Het Bestuur

Opgave Email adressen

Geplaatst 5 sep. 2014 11:19 door Gabriel Flipse   [ 5 sep. 2014 11:19 bijgewerkt ]

De K.N.V.B. verzoekt hun leden hun email adres aan de vereniging door te geven. Strafzaken worden niet meer schriftelijk aan de speler medegedeeld. Dit zal nu per email plaats vinden. 

Beleidsplan KNVB 2014-2018

Geplaatst 7 aug. 2014 00:04 door Gabriel Flipse   [ 7 aug. 2014 00:04 bijgewerkt ]


Tuchtrechtelijke mededelingen

Geplaatst 5 aug. 2014 01:11 door Gabriel Flipse   [ 7 aug. 2014 00:02 bijgewerkt ]

Per 1 juli 2014 kent tuchtzaken amateurvoetbal drie wezenlijke veranderingen. Een daarvan heeft betrekking op het informeren over tuchtrechtelijke beslissingen aan leden van verenigingen, dat voortaan (alleen) per e-mail verloopt. Let op: hierbij is het aan de verenigingen om de e-mail adressen van haar leden te (laten) registreren. Tot nu toe ontvangt de betrokkene per post en diens vereniging digitaal het bericht van een tuchtrechtelijke mededeling. Per seizoen 2014/2015 ontvangt de vereniging de mededeling nog altijd digitaal, maar wordt het individuele lid niet meer per post maar per e-mail geïnformeerd.
Het is een recht om als individueel lid rechtstreeks geïnformeerd te worden over een tuchtrechtelijke beslissing, maar dit recht vervalt als er geen correct e-mailadres is aangeleverd. De reglementen worden hier per 1 juli ook op aangepast. Als het e-mailadres ontbreekt, ontvangt alleen de vereniging de mededeling en moet zij de inhoud van dit bericht tijdig doorgeven aan het individuele lid. Het is dus in het belang van de vereniging om de e-mailadressen van haar leden in Sportlink Club te registreren. Het is voor verenigingen om meerdere redenen van groot belang om voor aanvang van het seizoen de e-mailadressen van al hun leden te registreren. Dit voorkomt dat de vereniging haar leden gedurende het seizoen constant zelf moet informeren over lopende tuchtzaken. Bovendien verkleint dit de kans dat het lid niet tijdig wordt geïnformeerd en daardoor mogelijk een tuchtrechtelijke mededeling negeert. Dit laatste kan leiden tot nieuwe tuchtrechtelijk consequenties, bijvoorbeeld als een speler ongerechtigd heeft deelgenomen aan een wedstrijd waarvoor hij is uitgesloten.

Uitbreiding van het schikkingsvoorstel is een tweede verandering, voortaan komt ook een aantal verenigingsstraffen hiervoor in aanmerking.Het gaat om verenigingsstraffen voor deze overtredingen 
- het niet opkomen van een elftal / het niet spelen van een wedstrijd.
- het niet uitspelen van een wedstrijd wegens onvoldoende spelers
- overtreden van de ordemaatregelen
- onbevoegd trainen
- en het (laten) functioneren van een niet lid van de KNVB 
Sinds 2010/11 kan de tuchtcommissie bij een directe rode kaart voor een speler of het wegzenden van de trainer een schikkingsvoorstel aanbieden. Als de betrokkene het voorstel accepteert, is de straf onherroepelijk.In 90 procent van de gevallen wordt het schikkingsvoorstel al als "aantrekkelijk"ervaren en direct geaccepteerd.
Bestuurders, spelers en scheidsrechters ervaren de heldere strafmaat als eerlijk, en (ook) verenigingen krijgen de keuze om een veelal lagere straf te accepteren. Daarnaast is er minder administratie - en daarmee meer efficiency en lager kosten - voor alle betrokken partijen. Zo is het opstellen en behandelen van een schriftelijk verweer bij accepteren van het voorstel niet meer nodig. Vanzelfsprekend kan een vereniging ook niet akkoord gaan met het schikkingsvoorstel. In dat geval moet zij binnen drie werkdagen een verweerschrift indienen. Vervolgens vraagt de afdeling tuchtzaken rapportages op van de betrokken partijen. 

Herziening van het aantal strafcodes is een derde verandering. Tot dusver kunnen scheidsrechters bij het invullen van het wedstrijdformulier kiezen uit 46 strafcodes: twintig voor gele kaarten en 26 voor rode kaarten. Vanaf 2014/15 gaat het aantal naar acht. Alle gele kaarten worden ondergebracht in een strafcode, voor de directe rode kaarten bestaan vanaf het nieuwe seizoen nog maar 6 codes. In aanvulling hierop zijn er(gesloten), eenvoudig in te vullen specificatievragen, waarna er een doorgaans voldoende helder beeld ontstaat van de bijbehorende overtreding. Hierdoor worden er voor de meeste overtredingen geen aanvullende rapportages van (assistent-) scheidsrechters meer verlangd
Bovendien sluiten de benamingen van de nieuwe strafcodes bter aan bij het herkenbare (spelregel)taalgebruik uit het spelregelboek. De vereenvoudigingen maken het voor scheidsrechters sneller en makkelijker om op het digitale wedstrijdformulier (DWF) de juiste strafcodes in te vullen.De acht codes zijn als volgt:
gele kaart (strafcode 1)
voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke scoringskans (strafcode 2)
ernstig gemeen spel (tijdens een duel met de bal, strafcode 3)
gewelddadige handeling ( buiten een duel om de bal, strafcode 4)
beledigen (strafcode 5)
bedreigen (strafcode 6)
spuwen (strafcode 7)
overige overtredingen begaan door teamofficials(trainer, leider, verzorger, etc.) strafcode 8


1-10 of 11